สมาคมกีฬา E-SPORT แห่งประเทศไทยแต่งตั้ง เดนท์สุ เอ็กซ์ เป็นผู้ผูกขาด ทางด้านการตลาดอย่างเป็นทางการ

แทงอีสปอร์ต

ข่าวEsports

ข่าวล่าสุด นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ต แห่งประเทศไทย นายสันติ โหลทอง ที่ได้ออกมากล่าว แก่ผู้สื่อข่าว เกี่ยวกับเรื่อง ที่ประเทศนั้น ได้เป็นศูนย์กลาง กีฬาอีสปอร์ต ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ได้มี หน่วยงาน 5 องค์กรมาช่วยเหลือ ในการสนับสนุน กีฬาอีสปอร์ต ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

โดยได้แก่ ภาครัฐบาล สถานบันการศึกษา ภาคเอกชลเป็นต้น โดยถ้าหากว่า ได้มาแสดงความร่วมมือ ร่วมกันนั้น ก็ย่อมที่จะ สร้างการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่สำคัญก็เป็นได้ ที่พยายามผลักดัน ทางด้านอุตสาหกรรม ประเภทนี้ได้มากยิ่งขึ้น และให้เป็นที่ยอมรับ แก่สากลทั่วประเทศ และทั่วโลก 

โดยที่อุตสาหกรรม ประเภทนี้นั้น ก็ได้มีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง ที่ทางสมาคมนั้น ก็ได้รับความร่วมมือ จากบรรดาเหล่พันธมิตร ทั้งหลายเพื่อที่ จะได้ก้าวพัฒนาไป ต่อข้างหน้านั่นเอง โดยที่ได้เจาะกลุ่ม เป็นพวกคนรุ่นใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ 

และได้ผลักดันส่งเสริม ECO SYSTEM ที่พัฒนาขีดจำกัด ความสามารถ ในอุตสาหกรรมนี้ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนั่นเอง ซึ่งทางเดนท์สุ เอ็กซ์ ก็ได้จับมือ กับทางสมาคม เพื่อให้การสนับสนุน ในวงการกีฬาอีสปอร์ต ที่จะสามารถพัฒนา อุตสาหกรมวงการอีสปอร์ต ได้อย่างก้าวไกลมากที่สุด

อ่านต่อได้ที่ >>> https://www.esports-168.com/