" "

LOL Wild Rift ประกาศอจะทำแชมเปียนของตัวเอง

ผู้เล่นทุกคนรอเฮหลังทาง LOL Wild Rift

ข่าวEsport

ได้ประกาศว่าอาจจะสร้างแชมเปียนของตัวเอง
ทำให้ผู้เล่นที่ได้ยินข่วนี้ตื่นตาตื่นใจเเละตั้งตารอสำหรับแชมเปียนตัวพิเศษนี้ซึ่งเป็นแชมเปียนของ LOL Wild Rift เอง
ไม่เกี่ยวกับ LOL (PC) ซึ่งต้องรอดูกันต่อไป