" "

YUKI DEKYOU เกมเมอร์สาย IT ที่มีความสามารถรอบด้าน ทั้งการเล่นเกม และอุปกณ์คอมพิวเตอร์

Sexy ESports

YUKI DEKYOU สตรีมเมอร์แนวให้ความรู้ เกี่ยวกับเกมและเรื่องอุปกรณ์ต่างๆ

YUKI DEKYOU สตรีมเมอร์สาวสวยสาย IT ที่ไม่ได้มีดีแค่การเล่นเกม แต่ยังมีความรอบรู้เรื่องอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีการแนะนำ รงมทั้งมีการรีวิวอุปกรณ์ Gaming Gear ที่เธอนั้น นำมาใช้จริงอีกด้วย โดยเธอพึ่งจะเริ่มสตรีมเกมได้ไม่นาน โดยเกมที่เธอเลือกเล่นคืแ ROV, For Honor, Hearthstone เป็นประจำ ผ่านช่อง Youtube ที่มีชื่อว่า ukimarumaru

อ่านต่อได้ที่ >>> https://www.esports-168.com/